Četiri jahača informacione apokalipse

Bila je to sasvim obična sreda, kancelarijski deo radnog dana sam završio nešto ranije (prednost određivanja sopstvenog dnevnog ritma, da bog dao da radite kod privatnika, naročito ako ste vi poslodavac) i uputio se na stanicu gradskog prevoza u Takovskoj. Kada sam seo u trolejbus na liniji 41 pogled mi je pao na veliki plakat na kome se nalazilo obaveštenje da je u ovom vozilu dostupan WiFi – bežični pristup Internetu, koji je obezbedio Masel.
„Ljudi da li je to moguće?!“
Godinama je gradski prevoz bio sinonim za dnevnu dozu putničke golgote, lišene svakog komfora. Unapređenjem usluga i tehnološkim inovacijama došli smo i do noviteta u plaćanju prevoza, praćenog mnogim kontroverzama, jer je izgledalo da je dobitak prvenstveno namenjen operatoru samog sistema naplaćivanja, a ne toliko i putnicima, koji su svoje nezadovoljstvo veoma glasno izražavali, naročito na društvenim mrežama. Mogućnost da u “običnom” gradskom trolejbusu nastavim svoju internet komunikaciju (elektronska pošta, Skajp, Tviter, Fejsbuk, LinkdIn,…) na mobilnom (pametnom) telefonu je pogodnost koja mi zaista veoma odgovara. Sve je ovo bilo moguće i do sada korišćenjem mobilne veze, ali uz neuporedivo veće troškove prema mobilnom operatoru. Vreme putovanja gradskim prevozom sam obično otpisivao kao “poslovno neaktivno” vreme. Zavisno od stepena hitnosti tekućih poslova rasla je i anksioznost na svakoj zagušenoj raskrsnici. A onda, deus ex machina, pojavljuje se sila sa strane koja mi svaki dan poklanja dva puta po pola sata vremena koje mogu da iskoristim na produktivan način. Za mesec dana to je 20 radnih sati, odnosno 2,5 dodatna radna dana! Kolika je cena ove usluge, pored uobičajene cene prevozne karte? U novonastaloj i brzo rastućoj “ekonomiji pažnje” plaća se upravo tom valutom – obraćanjem pažnje na uvodni ekran sa reklamom sponzora besplatnog pristupa Internetu. Posle te reklame pristup je slobodan za bilo koji drugi sadržaj ili servis koji odaberem. Da li je ovo fer nagodba? Imajući u vidu koliko neželjenih reklamnih poruka dobijam svaki dan, ova je više nego prihvatljiva, čak i željena. Da li je možda ova epizoda suviše netipična, čak bizarna, da bi bila predmet poslovnog razmatranja? Istraživanje Hendal riserč-a iz maja 2012 pokazuje da bi 55% ispitanika veoma rado koristilo besplatan Internet u autobusima. Od onih koji nisu zainteresovani 33% i inače ne koristi Internet. Ako je više od polovine vaših postojećih i potencijalnih klijenata odabralo svoje omiljeno digitalno okruženje – da li ćete poželeti da im se priključite, ili bi ste da ih ipak i dalje strpljivo čekate u vašoj virtuelnoj kućici (slobodici), na vašem i samo vašem veb sajtu, tamo gde ste najsigurniji i najmirniji?
Šta će biti ili već jeste?!
Kada bi ovaj tekst bio scenario za video prilog, sada bi usledio “zoom out” sočiva kamere od trole crvenog trolejbusa do visine na kojoj Feliks Baumgartner osmatra zemljinu kuglu i sprema se na svoj istorijski skok. A šta se danas vidi sa te visine?

photo: brainchild9

photo: brainchild9


Jedna od vodećih svetskih konsultantskih kuća, koja se bavi informatičkim tehnologijama i njihovom primenom u poslovnim sistemima, Gartner,  je u oktobru i novembru održala svoje godišnje IT-ekspo simpozijume u  Sjedinjenim Državama, Španiji, Australiji, Indiji, Brazilu. Ovi susreti uvek izazivaju veliku pažnju informatičkih stručnjaka, ali i svih onih koji se bave upravljanjem poslovanjem, što podrazumeva i menadžere najvišeg upravljačkog nivoa, C klase (CEO, CFO, CMO, CIO..).
Ono što Gartner najavljuje za blisku budućnost (koja je već uveliko počela) je definisano novim pojmom Neksus sila (Nexus), koja će određivati novu prekretnicu u korišćenju infomacionih tehnologija: Društvene mreže (Social), mobilni uređaji (Mobile), Informacije (Analytics), Računarstvo u oblaku (Cloud).  Bitno je naglasiti da se ne radi samo o informatičkim pojmovima, već o promenama u poslovanju koje će obeležiti svaki aspekt poslovanja. Svaka od ovih pojava je već prisutna.

You may also like...

Vaš komentar

%d bloggers like this: