Kako uspešno lebdeti u “Oblaku”

Gde je tačno vaš oblak?

Najteže je onima koji vole da mogu da vide svoj server i da svojeručno zaključaju sef u kome je rezervna kopija podataka. Pomisao da podaci odlaze negde gde im fizički “nisu na vidiku” je često (ne samo kod nas, nego i u svetu) ograničavajući faktor za donošenje odluke da se pređe na poslovanje u “oblaku”. Ako podaci već nisu “tu kod vas” onda vam je svejedno gde se nalaze na Internetu. Međutim, zavisno do toga čime se bavite, možda postoje zakonska ograničenja o tome gde mogu da se nalaze vaši podaci. Ako se bavite zdravstvenim uslugama onda ste verovatno obavezni da podatke vaših pacijenata držite na serveru koji se nalazi u vašoj zemlji. Zato se raspitajte kakve su vam obaveze po tom pitanju. Kod većine provajdera cloud usluga možete da birate gde će zaista nalaziti vaši podaci i prema tome donesite odgovarajuću odluku.

Kako odabrati infrastrukturu?

Kada određujete performanse “virtuelnog servera” ne birate model servera, to je uradio provajder cloud usluga na početku svog rada. Vaše je da odaberete broj procesora, količinu radne memorije i veličinu hard diska za smeštaj vaših programa i podataka. Za početak možete da krenete od parametara vašeg trenutnog servera – npr. dvoprocesorski sa 8GB radne memorije i diskom veličine 40GB. Jedna od prednosti rada u “oblaku” je mogućnost stalnog menjanja performansi “virtuelnog servera”. Ako vam se obim poslovnih potreba poveća u kontrolnom panelu (kojim upravljate reursima vašeg virtuelnog servera) ćete jednostavno kliknuti na odgovarajuću opciju i povećati količinu radne memorije ili diska, ili dodati još koji procesor. Isto tako, kada se potrebe smanje vi možete da smanjite perofrmanse vašeg virtuelnog servera, a mesečni račun će odražavati stvarno utrošene resurse.

Koliko vam je protoka potrebno?

Internet protok koji je uračunat u vašu uslugu korišćenja virtuelnog servera u oblaku može da se kreće od 300 MB (megabajta) do 5 TB (terabajta) mesečno. Koliko vam je stvarno potrebno? To jednim delom zavisi i od strukture vaše aplikacije. Klijent server rešenja će sigurno biti manje zahtevna prema količini prenetih podataka. Ekstremno veliki obećani protoci deluju privlačno, ali je pitanje da li ćete se ikada približiti tom nivou internet saobraćaja.

Kako odrediti brzinu internet veze?

Ono što se očekuje od provajdera usluga u oblaku je da ima stabilnu i performantnu internet infrastrukturu – brzina od 100 Mbps je očekivana. Za vas je mnogo važnije pitanje kakva je brzina vaše veze ka Internetu. Ako vam je za uobičajeni rad (elektronska pošta, surfovanje) bila dovoljna nesimetrična ADSL veza 10/1 Mbps, čeka vas neprijatno iznenađenje. Nije svejedno kada vašoj aplikaciji na serveru pristupate preko lokalne računarske mreže (100 Mbps LAN) ili preko jako spore Internet veze. Veće troškove za kvalitetnu internet vezu na vašoj lokaciji uračunajte u nove mesečne troškove.

Potrebne su vam i licence!

Ako koristite aplikacije razvijene za Microsoft okruženje, pred cene aplikativnog softvera (i njegovog održavanja) morate da računate i na troškove Microsoft licenci – za operativni sitem, SQL bazu podataka, licence za pristup klijenata itd. Zahvaljujući Microsoft SPLA (Services Provider License Agreement) načinu licenciranja možete da plaćate troškove vaših licenci na mesečnom nivou, što je značajan ušteda odn. drugačija raspodela troškova. Umesto jednokratne investicije, ili uplate na godišnjem nivou, licencni troškovi mogu da prate dinamiku vašeg poslovanja. Pri tom vi ne sklapate direktno ugovor sa Microsoft-om, već to radi vaš provajder, koji ima sklopljen ugovor sa Microsoft-om za ovakvu vrstu licenciranja. Vi to i ne bi ste mogli da uradite u direktnom kontaktu sa Microsoft-om.

Ko administrira celokupno okruženje?

Osoblje računskog centra u kome je smešten vaš “virtuelni server u oblaku” brine o ispravnosti sve opreme, početnoj konfiguraciji servera, internet vezama, neprekidnom napajanju i aktiviranju potrebnih Microsoft licenci. To je osnovni obim usluga koje ćete dobiti. Kada se formira okruženje, na vama je da podesite server prema vašim potrebama, instalirate odgovarajuće aplikacije, uradite migraciju podataka, organizujete vaše backup procedure. Možete da dobijete ove usluge i od osoblja računskog centra, uz dodatnu naplatu prema preciznom dogovoru o podeli nadležnosti.

Da li ste spremni za računarstvo u oblaku?

Posle analize svih preduslova, konačna odluka je svakako na vama. Smeštanje većeg dela vaše hardverske i softverske infrastukture u “oblak” je do skora izgledalo samo kao zanimljiva novost iz informatičkog sveta, nešto što nije samo po sebi imperativ vašeg poslovanja. Neprestano rastuća konkurencija (naravno sa sve nižim cenama) vas primorava da nađete novi prostor za smanjenje troškova poslovanja. Rad u “oblaku” je jedan od načina za ostvarivanje ušteda u poslovanju koji vaša konkurencija već koristi. Da li ćete zaostati? Pitanje je naravno retoričko. Zato počnite aktivno da tražite za vas najpovoljnije uslove da iskoristite sve prednosti lebdenja u “oblacima”.
The State of Cloud Storage 2015 #infographic

You may also like...

1 Response

  1. 19/12/2015

    […] Preuzeto sa bloga D3 […]

Vaš komentar

%d bloggers like this: