Kako da prijavite adresu e-pošte APR-u?

Poslovna adresa e-pošte

Zakon o privrednim društvima propisuje da je svako privredno društvo obavezno da ima adresu za prijem elektronske pošte.

Citat iz Zakona o privrednim društvima:

Adresa za prijem elektronske pošte
Član 21
Društvo je dužno da ima adresu za prijem elektronske pošte, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.
Urednost dostavljanja elektronskog dokumenta društvu određuje se u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski dokument.

Ova odredba Zakona o privrednim društvima se primenjuje od 1. oktobra 2018. godine za sva novoosnovana pravna lica i preduzetnike.
Sva postojeća pravna lica i preduzetnici moraju da dostave Agenciji za privredne registre zvaničnu adresu svoje elektronske pošte do 1. oktobra 2019.

Kako da dostavite zvaničnu adresu svoje elektronske pošte APR-u?

Potrebno je da popunite dva obrasca:

  1.  Prvim obrascem se identifikujete i naznačite kakvu vrstu promene tražite (promena adrese e-pošte) i možete da ga preuzmete na ovoj adresi:
  2. Drugim obrascem – DODATAK 31, definišete vašu adresu e-pošte i možete da ga preuzmete na ovoj adresi:

U trenutku pisanja ovog teksta još uvek nije moguće poslati zahtev elektronskom poštom, ali pošto je ova mogućnost predviđena nadamo se da će uskoro biti moguća. Zašto baš odabrati nacionalni domenski prostor, u trenutku kada postoji već 1530 internet domena najvišeg nivoa, a taj broj je daleko od konačnog. O prednostima izbora nacionalnih .rs i .срб domena pogledajte video na ovoj adresi:

 

Ako osnivate novo preduzeće ili preduzetničku radnju pred vas se postavlja sledeći problem – preduzeće ne možete da osnujete bez podataka o adresi e-pošte, ali da bi ste registrovali nacionalni domen na preduzeće ili preduzetničku radnju kao registranta i na njemu odgovarajuću adresu e-pošte, morate da budete registrovano pravno lice ili preduzetnik.

Kako da rešite ovaj problem?

Jedan od načina je da prvo prijavite adresu e-pošte sa nekog od besplatnih servisa e-pošte ili adresu koju ste dobili od svog internet servis provajdera. Mnogi su to i do sada radili, šta više, u komunikaciji sa partnerima i posle registracije nastavljaju da koriste adresu e-pošte sa nekog od besplatnih servisa, ne razmišljajući previše o tome kakvu marketinšku poruku šaljete svim vašim partnerima. Svaki put kada šaljete ili primate poruku e-pošte sa desne strane znaka @ nije naziv vašeg domena (firme, brenda, događaja) već besplatnog servisa e-pošte. Ako zaista želite da koristite takav nalog (npr. zbog prostora koji vam je na raspolaganju, ili neke druge funkcionalnosti) iako imate sopstveni internet domen, možete da presumerite poruke koje dolaze na vašu adresu e-pošte na nacionalnom domenu tako da se poruke isporučuju na adresu besplatnog servisa e-pošte. Za javnost će se videti vaš internet domen i na njemu veb sajt/blog, kao i vaša adresa e-pošte.

Druga mogućnost koju imate na raspolaganju za prijavu adrese e-pošte prilikom osnivanja novog pravnog lica ili preduzetnika je da kao fizičko lice registrujete nacionalni .rs domen, koji mogu da registruju i pravna i fizička lica. Ako ste jedini osnivač pravnog lica ovo na početku nije problem, ali ako imate partnere preporučujem da vrlo precizno sa njima dogovorite uslove pod kojima ćete registrovati naziv internet domena na vaše ime i prijaviti adresu e-pošte (npr. kontakt@naziv_domena.rs). Posle osnivanja pravnog lica, možete da izvršite transfer vlasništva naziva internet domena sa vas, kao fizičkog lica, na pravno lice koje ste osnovali. Preporučujem da i u tom slučaju jasno i nedvosmisleno (međusobnim ugovorom) precizirate uslove pod kojima će se naslediti status registranta u slučaju prestanka postojanja pravnog lica ili promene njegove forme ili strukture vlasništva.

Kada se radi o nacionalnom .co.rs ili .pr.срб domenu, ovo ne možete da uradite jer su ovi domenski prostori namenjeni pravnim licima ili preduzetnicima, ali ne i fizičkim licima. Za korišćenje tih domenskih prostora neophodno je da prvo registrujete vaše pravno lice ili preduzetničku radnju. Ovo može da bude problem jer u vremenskom periodu od kada ste registrovali vaš .rs ili .срб domen, dok ne završite registraciju u APR-u, bilo ko može da registruje isti naziv .co.rs ili .pr.срб domena.

Kada će i kako ova domenska “Kvaka-22” biti razrešena sada još ne znamo, a do tada svakako postupajte po važećim propisima, imajući na umu značaj vašeg domena, kao osnove vaših aktivnosti u digitalnom okruženju, za utisak koji o vama stiču vaši poslovni partneri. 

Ako imate već registrovano pravno lice ili preduzetničku radnju, ne zaboravite da do kraja septembra 2019. obavestite APR o poslovnoj adresi vaše e-pošte. 

You may also like...

Vaš komentar

%d bloggers like this: