Obnova internet domena

Najveći broj članaka o internet domenima se bavi izborom domena, što svakako bitno utiče na utisak o vama u virtuelnom okruženju. Razmatraju se svi aspekti izbora odgovarajućeg naziva internet domena, uključujući i izbor ovlašćenog registra koji će vam pružiti uslugu registracije domena. Kada se registracija izrši najčešće prvo usledi formiranje poslovnih adresa e-pošte, izrada veb sajta, formiranje profila na društvenim mrežama, itd… Mnogo manje pažnje se obraća na obnovu internet domena.

Ako ste registrovali internet domen, koristićete ga onoliko koliko vam odgovara, obnavljati kada se približi istek registracije, a kada prestane potreba za njim prestaćete da ga obnavljate. Potreba za internet domenom može da prestane zato što je pravno lice prestalo da postoji, ili je brend (za koji ste registrovali internet domen) završio svoj život na tržištu, ili je događaj (za koji ste registrovali internet domen) završen.

Naziv internet domena nije svojina, već usluga koju vam pruža Registar nacionalnog internet domena, posredstvom nekog od ovlašćenih registara za period koji ste odredili prilikom registracije ili obnove naziva internet domena. Naziv internet domena u svakom trenutku može da bude registrovan i/ili obnovljen na najduže 10 godina zakupa naziva domena. Zbog toga prilikom registracije naziva internet domena možete to da uradite najduže na period od 10 godina, a prilikom obnove najduže na period od 9 godina. Period od 10 godina svakako ne predstavlja ograničenje ukupnog trajanja željenog perioda registracije. Obnavljajte ga onoliko godina koliko vam odgovara, ali i kada pomislite da više nemate potrebu za određenim nazivom internet domena, razmislite da li ćete odmah prestati da obnavljate registraciju.

Ako je internet domen namenjen nekom vašem brendu ili događaju, vrlo često se po prestanku korišćenja brenda ili završetku događaja obustavi dalja obnova registracije naziva internet domena, a samim tim prestaju da funkcionišu svi servisi bazirani na tom domenu. Neće više raditi ni poslovne adrese e-pošte, niti će biti vidljiv veb sajt.

Imajte na umu da je naziv internet domena po prestanku registracije u statusu “domen je istekao”, servisi bazirani na tom domenu ne funkcionišu, ali imate na raspolaganju period od 30 dana za obnovu domena. Ako ni posle 30 dana ne obnovite registraciju domena, domen je ponovo slobodan za registraciju bilo kom zainteresovanom registrantu. Za vreme dok je domen bio aktivan na drugim sajtovima/blogovima ili na društvenim mrežama se nalaze objave sa linkovima koji ukazuju na taj domen. Ako je naziv internet domena “slobodan za registraciju” to ne mora da znači da se na toj adresi nikada ranije nije nalazio istoimeni domen, a u bazama rezultata internet pretrage se i dalje nalaze ukazivači na predmetni domen. Da li će vam odgovarati da se u buduće na nekadašnjem “vašem” domenu nađe npr. pornografski sadržaj. Takva „neprijatnost“ se desila poznatom svetskom kečap brendu (Heinz) koji je, po prestanku promotivne akcije, koja je trajala od 2012 do 2014, dopustio da domen istekne, jer je ispunio namenu za koju je registrovan. Svaki domen, po isteku registracije i zaštitnog perioda od 30 dana, postaje slobodan za registraciju, a ovaj domen (nacionalni nemački sagsmithheinz.de) je registrovao nemački porno sajt. Opis ovog slučaja (koji nije usamljen) možete da pročitate na ovoj adresi.

Ako vam ni ova situacija ne izgleda kao veliki reputacioni problem za vašu firmu, pomislite da vaš nekadašnji naziv internet domena može da registruje upravo vaš tržišni konkurent?

Koliko vaših partnera u svojim adresarima ima vašu adresu e-pošte baziranu na internet domenu koji više nećete obnavljati. U koliko pretraživača se nalaze (i nalaziće se još dugo vremena) rezultati pretrage koji ukazuju na vaš internet domen? Na šta će naići neki budući korisnik internet pretraživača kada klikne na adresu veb sajta koji ste napustili, ili snimi QR kod odštampan na pakovanju vašeg proizvoda. Kolika je potencijalna reputaciona šteta u odnosu na trošak obnove registracije domena koji više aktivno ne koristite?

Period obnove registracije internet domena nije samo povezan sa periodom u kome ćete aktivno koristiti internet servise bazirane na tom domenu. Na životni vek registracije vašeg domena utiče i efekat istorije aktivnosti na tom domenu u odnosu na budući vremenski period. Zbog toga budite spremni da blagovremeno odredite taj period, imajući na umu da “internet pamti” neograničeno dugo. Troškovi vezani za registraciju domena su izuzetno mali u odnosu na potencijalnu “štetu” novog pojavljivanja “vašeg” domena u sasvim drugačijem kontekstu. Na sličan način razmišljajte i o novom domenu koji želite da registrujete. Ako se obradujete što je željeni domen “slobodan za registraciju”, to ne znači da nikada ranije nije bio registrovan. Zato proverite i eventualnu “istoriju” korišćenja domena “slobodnog za registraciju”.

Na koliko godina registrovati/obnoviti internet domen?

Nazivi internet domena se registruju na ceo broj godina od 1 do 10. Najčešće registranti koriste najkraći period od jedne godine. Očigledna prednost – najmanji trošak.  Ako pokrećete novu firmu postoji i faktor nezvesnosti – da li ćete preživeti prvu godinu? Ako posao krene dobro – nikakav problem da blagovremeno obnavljate domen, godinu za godinu. Prvi problem koji može da se pojavi je da kada dođe vreme za obnovu domena odgovorno lice nije prisutno da realizuje plaćanje. Ako domen nije obnovljen na vreme, prelazi u status “domen je istekao” i svi servisi bazirani na njemu (e-pošta, veb sajt) prestaju da funkcionišu, a tada imate period od 30 dana u kome možete da obnovite registraciju vašeg domena. To je jedan od razloga zašto se neki registranti odlučuju da internet domen registruju, ili obnove, na duži period – uobičajeno je 2 do 5 godina, mada ima i onih koji koriste maksimalni broj godina – 10 prilikom registracije, ili 9 prilikom obnove. 

Da li dužina registracije internet domena utiče na vašu reputaciju?

Prvo što pomislite kada se postavi ovakvo pitanje je – zar je to bitno, domen je registrovan, a servisi na njemu aktivni, to je jedino važno. Da, ali šta ako nudite korisnicima vaših usluga neki servis koji podrazumeva duži period vršenja usluge? Sve je češće da se internet usluge nude u tri paketa – mesečna i godišnja pretplata, kao i opcija jednokratnog plaćanja za trajnu uslugu, bez vremenskog ograničenja. U današnje vreme, kada su sve vaše bitne poslovne informacije javno dostupne, kao što su poslovni podaci o vašoj firmi na sajtu APR-a, tako je dostupan i WHOIS servis iz koga može da se vidi do kada je registrovan vaš domen. Da li će vaš klijent biti spreman da uplati dugoročnu, višegodišnju, uslugu, ako vi vaš domen obnavljate na godišnjem nivou? A ako ste još i zaštitili podatke o registrantu – Podaci o registrantu: Aktivirana je zabrana prikaza podataka, kakvo je očekivano poverenje potencijalnog klijenta prema vašoj veri u sopstvenu dugoročnu stabilnost? Kao što govor tela često govori sagovorniku mnogo više od vaših reči, tako i javno dostupni podaci govore više o vašem bonitetu nego izjave na vašem veb sajtu.  

Ako vas obnova internet domena podseća na druge periodične godišnje obaveze, kao što je registracija automobila, imajte na umu da kada prodate auto, novi vlasnik preuzima tu obavezu i sve što se dalje dešava sa tim automobilom nema više nikakve veze sa vama.

S druge strane, kada odlučujete da li ćete, i na koliko godina, da obnovite vaš internet domen, imajte na umu da ako neko drugi registruje domen koji vam više nije potreban, internet još dugo “pamti” da je to bio vaš domen  i da je na toj adresi bio nekadašnji vaš veb sajt.

You may also like...

Vaš komentar

%d bloggers like this: