Category: Пословна примена ИТ

Пословна примена информационих технологија

Обнова интернет домена

Највећи број чланака о интернет доменима се бави избором домена, што свакако битно утиче на утисак о вама у виртуелном окружењу. Разматрају се сви аспекти избора одговарајућег назива интернет домена, укључујући и избор овлашћеног...

Како да пријавите адресу е-поште АПР-у?

Пословна адреса е-поште Закон о привредним друштвима прописује да је свако привредно друштво обавезно да има адресу за пријем електронске поште. Цитат из Закона о привредним друштвима: Адреса за пријем електронске поштеЧлан 21Друштво је...

На почетку мислите о крају

Основали сте предузеће са намером да продајете увозну робу реномираног, светски познатог, произвођача робе широке потрошње, или можда произвођача специјализоване опреме. После дугих преговора добили сте право да користите светски познати међународни жиг у...