O autoru

Vojislav Rodić ima 27 godina radnog iskustva u IKT oblasti, od čega poslednjih 17 godina kao direktor I Net doo, preduzeća koje se bavi IT konsaltingom i razvojem veb aplikacija. Osnovni poslovni interes je fokusiran na impelementaciju Internet tehnologija u raznim organizacijama – državnim agencijama, korporacijama i MSP sektoru.

Vojislav Rodić je bio angažovan kao konsultant na projektima: Evropska Agencija za Rekonstrukciju Projekat ne-finansijske pomoći MSP sektoru u Srbiji (2003), Savet Evrope Projekat borbe protiv ekonomskog kriminala u Srbiji (2006/2007), Projekat Evropske Unije Tehnička podrška razvoju preduzetništva i inovacija – osposobljavanje MSP sektora za Web 2.0 okruženje (2010).

Vojislav Rodić ima bogato predavačko iskustvo: gostujući predavač na predmetu E-trgovina i Sajber marketing za Alternativnu Akademsku Obrazovnu Mrežu (1999-2000), Internet menadžment na postdiplomskim studijama FON, na Beogradskom Univerzitetu (2001-2003), Poslovna primena društvenih mreža na Internetu za ASEE – “Biznis Fejsbuk” seminar koji se održava u Beogradu, Sarajevu i Podgorici (2009-2014).

Vojislav Rodić je jedan od suosnivača Registra nacionalnog Internet domena Srbije, bio je član Upravnog odbora u periodu 2006-2009, a 2010 je bio koordinator radne grupe za izradu nacrta pravilnika za registraciju ćiriličkog internet domena Srbije. Od septembra 2011. (reizabran u septembru 2013.) je Predsednik Konferencije suosnivača RNIDS.