Na početku mislite o kraju

Osnovali ste preduzeće sa namerom da prodajete uvoznu robu renomiranog, svetski poznatog, proizvođača robe široke potrošnje, ili možda proizvođača specijalizovane opreme. Posle dugih pregovora dobili ste pravo da koristite svetski poznati međunarodni žig u svom poslovanju, osnovali ste firmu i u njenom imenu iskoristili svetski poznato ime – logično, zar ne? Taj brend će vam svakako pomoći da na tržištu ostvarite početnu prednost zahvaljujući u velikoj meri i svetski poznatom imenu. Godinama se saradnja sa stranim partnerom odvija na obostrano zadovoljstvo, prodaja raste, kao i tržišni udeo. Registrovali ste i odgovarajući internet domen. Na njemu ste postavili veb sajt, koji je najverovatnije prevedena slika-i-prilika veb sajta vašeg inostranog partnera. Podrazumeva se da ćete svu službenu prepisku obavljati sa adresa e-pošte koristeći vaš internet domen, a ne domen vašeg internet provajdera ili nekog od besplatnih servisa e-pošte.

A onda nešto krene nepredviđeno – odnosi sa najvažnijim (možda i jedinim) dobavljačem se poremete, ne možete više da sarađujete kao ranije i na kraju dođe do raskida ugovora. Kakve su sve posledice koje vas čekaju? Raskidanjem ugovora gubite pravo na dalje korišćenje svetski poznatog žiga na tržištu. Možda ste se pripremili za taj trenutak tako što ste obogatili svoj prodajni program drugim brendovima, a možda i drugim uslugama – jer u međuvremenu ste i vi osvojili neke veštine koje mogu da se plasiraju na tržištu. Ali, moguće je i da ste se, poneti dotadašnjim uspehom, zadržali samo na početnom poslovnom modelu.

Čiji je vaš internet domen

A šta će biti sa internet domenom? Kome će da pripadne internet domen, koji ste na početku registrovali na svoju firmu kao registranta domena? Tada vam je odgovaralo da domen sadrži naziv svetski poznatog brenda. Po završetku saradnje možete da očekujete da će vaš nekadašnji partner da zatraži da se registracija domena prebaci na njega, čime stiče punu kontrolu i nad svim servisima koji su se bazirali na tom internet domenu – kako veb sajt, tako i sve adrese vaše poslovne e-pošte.

Rešavanje sporova u vezi naziva domena

Sporovi povodom registrovanih .RS i .СРБ domena rešavaju se pred Komisijom za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije. Postupak je regulisan Pravilnikom o postupku za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, koji donosi Konferencija suosnivača RNIDS-a. Arbitražni postupak traje po pravilu do 60 dana od dana podnošenja tužbe. Arbitražna odluka je konačna i protiv nje nema mesta žalbi. Činom registracije naziva internet domena ste i prihvatili nadležnost Arbitraže, ali vas to ne ograničava u kasnijem eventualnom sudskom postupku. Sve arbitražne odluke se objavljuju javno, na internet prezentaciji RNIDS-a, na ovoj adresi.

Kako je izgledao jedan takav arbitražni postupak možete da vidite u javno objavljenoj Odluci u sporu o nazivu domena ehrle.co.rs na ovoj adresi. Odluka je do sada najduža, sa 26 strana obrazloženja i 6 strana izdvojenog mišljenja jednog od arbitara. Preporučujem vam da pročitate obrazloženje odluke, čak i ako niste pravni stručnjak. Biće vam veoma korisno da vidite koje su sve aktivnosti tokom godina preduzimali tužilac i registrant domena u odnosu na korišćenje zaštićenog žiga tužioca, kao i kakvu težinu pojedine aktivnosti imaju u razmatranju od strane arbitara.

U poslednjih 10 godina ukupno su donete 34 odluke o arbitraži. Sa manje od četiri arbitraže godišnje možemo da zaključimo da naš nacionalni domenski prostor (sa preko 106.000 .rs i 2500 .срб domena) još uvek nije poprište čestih sporova oko vlasništva nad nacionalnim internet domenima. Proporcionalno sa porastom broja registrovanih domena, a posebno ekonomske vrednosti poslovnih aktivnosti koje se odvijaju u nacionalnom domenskom prostoru možemo da očekujemo porast broja sporova oko naziva internet domena.

Kako se pripremiti za domenski rastanak?

Ako je prikazani slučaj možda netipičan, razmislite o mnogo češćoj situaciji potencijalnih sporova oko vlasništva nad nacionalnim internet domenima. Veoma je česta pojava da privredno društvo osnivaju dva ili više partnera. Osnivački akt po pravilu precizira koliki je čiji udeo u osnivačkom kapitalu. Ako se preduzeće jednog dana prodaje ili likvidira jasno je koliki je čiji udeo u aktivi i pasivi preduzeća, ali šta će biti sa nazivom internet domena? Kako podeliti naziv internet domena ako se posle više godina uspešnog rada partneri odluče na podelu imovine i osnivanje zasebnih preduzeća? Ko će da zadrži postojeći naziv internet domena, a ko će morati da registruje novi naziv internet domena – sa novom adresom veb sajta i novim adresama e-pošte? Ovo je posebno važno ako se i nova preduzeća bave istom delatnošću i nadaju se nastavku saradnje sa delom postojećih korisnika. Buduće razdvajanje partnera ne mora uopšte da bude rezultat nesporazuma, već želje da se efektivnije i efikasnije zadovolje potrebe tržišta. Domen je samo jedan i ne može se “razdvojiti” na ravne časti. Dobra pozicija u rezultatima pretraživanja je sticana godinama, bilo “organski”, bilo plaćanjem reklama, a svakako kvalitetnim sadržajem. Ono što je manje vidljivo, ali ništa manje važno, su adresari vaših partnera, koji sadrže vaše poslovne adrese e-pošte na prvobitnom domenu. Aktivne partnere ćete još i obavestiti o novoj adresi e-pošte, ali šta je sa svima onima kojima ste ostavljali vizit-karte sa starom adresom i koji će vam se možda javiti godinama kasnije? Kao i sa svima koji su sačuvali kontakt podatke sa vašeg veb sajta kao podsetnik za kasniji kontakt. Eksponencijalni porast broja korisnika na internetu čini sve težim da ostvarite iole značajnu vidljivost vašeg on-lajn segmenta poslovanja, a za mnoge je to i jedini način ostvarivanja interakcije sa okolinom. Vaš identitet u virtuelnom prostoru se zasniva na vašem domenu, a ne na domenu vašeg internet provajdera ili vlasnika besplatnog servisa e-pošte. U prvom slučaju ste samostalni i jednoznačno određeni, a u drugom slučaju ste jedan od više hiljada ili miliona korisnika nečijeg servisa.

Ako je vaš domen na nacionalnom .co.rs ili .pr.срб domenu vlasnik može da bude samo privredni subjekt. Ako je vaš domen na nacionalnom .rs ili .срб domenu, vlasnik može da bude pravno ili fizičko lice. U drugom slučaju situacija je jednostavnija, ako ste jedini vlasnik i zatvarate preduzeće ili preduzetničku radnju možete (pre nego što to učinite) da izvršite prenos vlasništva nad internet domenom sa preduzeća (preduzetničke radnje) na svoje ime. Ovo može da bude korisno za buduće aktivnosti, kao i da vam pomogne da sačuvate kontakt sa svima koji su sa vama komunicirali na poslovnoj adresi e-pošte.

Registracija internet domena je kraj početka

Upravljanje nazivom internet domena koji koristite je skup većeg broja aktivnosti o čijim posledicama morate dobro da razmislite unapred i da vaše aktivnosti planirate shodno dugoročnim poslovnim planovima. Ceo proces počinje mnogo pre samog čina registracije – od trenutka kada prvi put pomislite da vam je za uspešan nastup u digitalnom okruženju neophodan internet domen.  Kao i pre svake druge strateške poslovne aktivnosti prvo ćete ispitati tržište, raspoloživost željenog naziva internet domena u svim domenskim prostorima za koje smatrate da su vam značajni (sada ili u budućnosti), kao i odgovarajućih korisničkih imena (profila) na društvenim mrežama. Ako ste aktivni, ili planirate aktivnosti na međunarodnom tržištu, proverite kako vaš naziv internet domena zvuči i na drugim jezicima i u drugim kulturama. Imajte na umu da u nacionalnom .rs domenskom prostoru na raspolaganju imate čak 67 latiničnih znakova iz jezika svih nacionalnih manjina u Srbiji, a u .срб domenu ćiriličke znake svih nacionalnih manjina u Srbiji koje koriste ćirilicu. Trud i troškovi koje utrošite na pripremne aktivnosti će vam se višestruko vratiti u budućnosti.

Zbog svega navedenog naziv internet domena uvek birajte imajući u vidu duži vremenski period njegovog korišćenja i dodirne tačke sa korisnicima u željenom domenskom prostoru kao i svim drugim mogućim internet lokacijama na kojima ćete na konzistentan način ostvariti interakciju sa željenim partnerima.

You may also like...

Vaš komentar

%d bloggers like this: