Tagged: etika

0

Uzimala Davala, ili…..

Sosijete Ženeral banka već četvrtu godinu za redom organizuje biznis takmičenje Citizen Act u kome se studentski timovi iz celog sveta trude da promovišu svoje nove poslovne ideje koje imaju uticaja na društvenu odgovornost korporacija....

0

Etika na mreži

etiketa (franc.) strogo utvrđeni red i način ophođenja na dvoru monarha, u odnosima među diplomatima način otmenog i ukočeno-udvornog društvenog ophođenja, pravila društvenog ophođenja; formalnosti u titulisanju pri pisanju molbi. Netetik, kao spoj reči...