Tagged: SCRM

Social Customer Relationship Management

0

Da li će S da vrati C u CRM?

Majkl Arington je urednik TehDžurdža on-line magazina, koji je deo mreže “Džurdž” publikacija koje se bave novim tehnologijama, proizvodima i uslugama baziranim na Internet tehnologijama. Ono što je karakteristično za ovu grupu on-line magazina...